Proszę czekać...
Witaj! logowanie / rejestracja
Koszyk: produkty: 0 / CENA: 0.00 PLN

I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: Centrum Ogrodnicze Mirków

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest: Józef Dec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AUTO-OGRÓD Józef Dec, z siedzibą w Mirkowie, ul. Jagiellońska 1a; NIP: 911-102-43-62.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, a poza jej granicami za dodatkową opłatą;
 4. Złożenie zamówienia w sklepie Centrum Ogrodnicze Mirków oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu; 

II. WARUNKI OGÓLNE

 1. Towary dostępne w ofercie Sklepu pochodzą z legalnego źródła.
 2. Produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Ceny towarów zamieszczonych w sklepie internetowym podane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. 

III. REJESTRACJA KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”;
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne lub jeżeli formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo. 

IV. PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 24h godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Czas ten może ulec zmianie, w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy.
 2. W zamówieniu Klient dokonuje:
  1. Wyboru zamawianych towarów;
  2. Oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu wystawiania faktury;
  3. Wyboru sposobu płatności;
 3. Termin realizacji zamówień wynosi do 7 dni
 4. Zamówiony towar zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 5. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy sklepu. W przypadku niedostępności towaru Klient zostanie o tym fakcie poinformowany z możliwością anulowania całości bądź części zamówienia.
 6. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni.
 7. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni. Koszt zwrotu towaru pokrywa klient.
 8. Prawu odstąpienia, o jakim mowa w pkt. 6 nie podlegają świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz towary używane.
 9. Postanowienia określone, w pkt. 6 – 8 niniejszego działu nie mają zastosowania do Klientów niebędących Konsumentami. 

V. CENA TOWARU

 1. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.
 2. Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Koszt dostawy zostanie uwzględniony w cenach towarów proporcjonalnie. 

VI. FORMA ZAPŁATY I KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności:

a) płatność przy odbiorze gotówką (wysyłka „za pobraniem” lub przy odbiorze osobistym);

b) przelew bankowy

c) przelew elektroniczny PayU

 1. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu elektronicznego lub bankowego zamówienie będzie realizowane po otrzymaniu potwierdzenia wykonania operacji od operatora płatności.
 2. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący. Koszt przesłania zamówionego towaru zależy od formy płatności i sposobu wysyłki.
 3. Odbiór osobisty możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu. 

VII. GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sytuacji stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub zwykłej pisemnej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego.
 3. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego towaru.
 5. Stwierdzenie niezgodności towaru z umową skutkuje naprawieniem towaru lub wymianą na nowy – nieuszkodzony. Jeżeli naprawa lub wymiana nie będą możliwe Sprzedający zwróci Kupującemu zapłaconą cenę. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiana wchodzi w życie po 7 dniach od jej zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu. Klienci Sklepu o zmianie regulaminu zostaną ponadto powiadomieni w drodze e-mail.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.
 4. Sądem właściwym dla sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30.10.2013 roku .